Hikaye ve Masal Arasındaki Fark

Hikaye ve Masal Arasındaki Fark

Hikaye ve Masal Arasındaki Fark

Hikaye Nedir? Hikaye Özellikleri Nelerdir?

Düzyazı şeklindeki anlatıları ifade eden hikayeler, gerçek veya gerçeğe yakın bir olayı anlatırlar. Öykü olarak da adlandırılan hikayenin okuyucuda yoğun bir etki uyandırması beklenir. Diğer anlatı türlerinden az sayıda karaktere sahip olması ile ayrışan hikaye, roman ile karşılaştırıldığında daha kısadır. Okuyucuda belirli bir sahne veya önemli bir olay aracılığıyla önemli bir etki oluşturan hikayede yalın bir olay öyküsü vardır.

İlk olarak Avrupa’da ortaya çıkan hikaye, Decameron adlı eser ile temsil bulmuştur. Boccacio tarafından kaleme alınan eser, bilinen ilk hikaye olarak kabul edilir. Farklı kaynaklar, 8. yüzyılda yazılmış olan ve Paçatantra tarafından kaleme alınan La Disciplina Clericalis adlı eserinde dünyada bilinen ilk hikayeler arasında olduğunu belirtir.. Türkçede Yedi Bilginin Kitabı olarak adlandırılan bu hikayede şövale hikayelerine yer verilmiştir.

Hikayeler serim, düğme çözümü bölümünden oluşur. Serim bölümü, hikayenin giriş bölümüdür. Serim bölümünde olaya giriş yapılır. Giriş yapılırken kişiler ve çevre tanıtımı gerçekleştirilir. Düğüm bölümünde ise detay verilir. Genellikle hikayenin tüm yönleriyle anlatımı, bu bölümde gerçekleştirilir. Sonuç bölümü olarak ifade edilen çözüm ise kişinin serim ve düğüm bölümlerinde merak uyandırılan konunun üzerinde bir sonuca varmasına olanak sağlar.

Hikayelerde kişiyi heyecanlandırmak ve duygulandırmak ön plandadır. Kişiyi düşündürmekten ziyade duygularını harekete geçirmek önemlidir. Durum ve olay olmak üzere iki farklı türü bulunan hikayelerde olay örgüsü oldukça önemlidir. Durum hikayelerinde olay örgüsünün önemi azaltılırken olay hikayelerinde ise anlatılan olayların önemi daha fazladır.

Masal Nedir? Masal Özellikleri Nelerdir?

Olağanüstü durum ve olayların olağanüstü kahramanlara bağlanarak anlatıldığı halk hikayeleri masal olarak adlandırılır. Masallar, kuşaktan kuşağa olarak ağızdan ağza anlatılır. Halkın yarattığı masallar tamamıyla hayal gücü ürünü olarak yansıtılır. Masalların gerçeklik ve herhangi bir bağı bulunmaz. Bunun yanı sıra nazım ve nesir karışımı olan farklı masal örnekleri de bulunur. Masallarda, okuyucu veya dinleyici inandırıcı kılma gibi bir kaygı bulunmaz. Ülkeden ülkeye ve yöreden yöreye değişen masallar anonim bir tür olarak ön plana çıkar. Bu edebi türde insanların ulaşılması güç hayallerinden, alçakgönüllülük ve kibir, haksızlık ve adalet, kötülük ve doğru gibi zıt durumlardan söz edilir.

Zaman ve yer kavramlarının belirsiz olduğu masallarda mekan adı genellikle Maçin, Kafdağı, Yemen ve Hint olarak ifade edilir. Anlatımlarda ise -mişli geçmiş zaman kipi kullanılır. Yoğun ve kısa bir yapıya sahip olan masallarda devler, periler ve cinler ön plana çıkarlar. Önemli bir kısmı hayvanlarla ilgili olan masallarda başlangıç olarak Bir Varmış Bir Yokmuş veya Evvel Zaman İçinde, Kalbur Saman İçinde gibi ifadeler kullanılır. Bu ifadeler döşeme veya tekerleme olarak adlandırılır. Masalların bitirme için ise Gökten Üç Elma Düştü veya Onlar Ermiş Muradına gibi ifadeler kullanılır. Dini ve milli motiflerin yer bulmadığı masallarda didaktik bir nitelik bulunur. Her masalda bir eğitim amacı vardır.

Hikaye ve Masal Arasındaki Fark Nedir?

Masal ve hikayelerin birbirinden farklı özellikleri bulunur. Masallarda kısa bir anlatım tekniği kullanılır. Hikayelerde ise gerçeklik, önemli bir yere sahiptir. Halk hikayeleri aşıklar tarafından anlatılırken masallar kasabalarda ve köylerde kendisine yer bulur. Hikayenin geçtiği zaman tahmin edilebilir ancak masallarda bir zaman kavramı bulunmaz. Lokasyon olarak bakıldığında masallarda hayali konular bulunabilir; hikayelerde ise gerçek konumlar kullanılır. Hikayelerde baş kahramanların kimlikleri az da olsa bellidir; masallarda ise baş kahramanlar her yerde ve her çağda yaşayabilirler. Hikayelerde dini motifler ve milli kimlikler kullanabilirken masallarda dini ve milli kimliğe yer bulunmaz. Hikayelerde yoksunluk, hasret, ölüm ve aşk gibi temalar işlenirken masallarda bu temalara yer yoktur. Hikayelerde gerçek zamanda ve gerçek kişilerden oluşabilen konular ele alınırken masallarda olağan üstü kişiler ve olaylar üzerine kurgu yapılır. Hikayeler manzum nesir karışık olarak anlatılırken masallarda nesir ön plandadır.

Masal oku kategorimiz üzerinde çeşitli masal örneklerini inceleyebilirsiniz.

Paylaş:

Yorum yap

E mail adresiniz yayınlanmayacaktır. *

İlginizi Çekebilir...
Sessiz Gemi Şiiri Artık demir almak günü gelmişse zamandan Meçhule…
loader