Romantikler Burada: Romantizm Akımı ile Yeni Bir Dünyaya Akın

  • Ana Sayfa
  • Romantikler Burada: Romantizm Akımı ile Yeni Bir Dünyaya Akın
Romantikler Burada: Romantizm Akımı ile Yeni Bir Dünyaya Akın

Romantikler Burada: Romantizm Akımı ile Yeni Bir Dünyaya Akın

Eski dünyanın temsilcileri, hayatınızı şekillendirecek edebi eserleri ile yeni dünyanın iskeletini çoktan oluşturdu bile. Edebiyatta coşumculuk akımı olarak da bilinen romantizm, 18. yüzyılın sonlarına doğru doğmuş bir akımdır. 19. yüzyılın başlarında Avrupa’ya yayılan romantizm akımı, tahmin edilebileceği gibi farklı bir akıma karşı bir duruş olarak hayatımıza girmiştir. Klasik sanatın sıkı kurallarına bir başkaldırış olarak nitelendirebileceğimiz romantizm akımında siyaset, gelenekler, toplum yapısı ve bilime karşı bir duruş oluşturulmuştur. Akıl ve sağduyunun ön plana çıktığı klasik akıma karşı geliştirilen romantizm akımı Diderot, Montesquieu ve Jean Jacques Rousseau gibi temsilciler vasıtasıyla düşünce özgürlüğüne saygı, zorbalığa karşı duruş, önyargıların kırılması gibi konuların halka yayılmasını sağlamıştır.

Sanatta Serbestlik Dönemi Başladı

Romantizmin doğduğu ortam çok da romantik değildi. O dönemde Diderot, Montesquieu ve Jean Jacques Rousseau gibi temsilcilerin öne sürdüğü savlar, halk tarafından benimsenmiştir. Romantizm; soylulara karşı burjuva sınıfının oluştuğu, monarşinin yıkıldığı, Fransız ihtilalinin patlak verdiği bir ortamda doğmuştur. Klasizme karşı bir tepki olarak doğan romantizm, sanatçıyı sıkan tüm prensiplere karşı savaşır. Hayale ve duyguya yer verilen romantizmde klasizmin önem verdiği sağduyu ve akıl arka plana atılmıştır. Dehanın yürekte olduğunu savunan romantikler, kendilerini daha yaratıcı ve daha özgür olarak tanımlıyordu. Sanatta serbestlik döneminin başladığı romantizm akımında sanat eserleri duyguyla oluşturuldu.

Sanatçıların Kendi Tarihi Ön Plana Çıkıyor

Klasizm akımını benimseyen sanatçılar, Latin ve Yunan edebiyatına değer veriyordu. Romantizm akımının temsilcileri ise bunu çağ dışı olarak nitelendiriyordu. Buna karşın günlük yaşantılarını ve kendi tarihlerini öne çıkarıyorlardı. İnsan tipini somutlaştıran romantizm akımında insan, fiziği ile belli bir kişi olarak betimlenir. Bu akımda insan ya hep iyi ya da hep kötü olarak nitelendirilir. Romantizm akımının etkisinde olan eserlerde kötüler cezalandırılır, iyiler ise ödüllendirilir. Soylular ile sıradan insanların iç içe anlatıldığı eserlerde her türlü kişi bulunur.

Romantizm Akımında Hangi Üslup Kullanılıyordu?

Romantizm akımında yazar, klasizmin aksine kendisini gizlemiyordu. Durumlar ve olaylar karşısında kendi düşüncelerini ve duygularını anlatan yazarlar; işe kendilerini anlatarak başlıyordu. Romantiklere göre; İnsan başkasına yükleyerek, ancak kendi kalbini tasvir eder; deha anılardan oluşur.du. Bu akımın etkisinde oluşturulan eserlerde sözcük seçimi çok önemli değildi. Kullanılan dil, başıboş ve dağınık olarak nitelendirilebilir. Hayallerin ve duyguların coşkunluğu ölçüsünde şekillendirilen dilde halkın kullandığı dil esas olarak kullanılmıştır.

Süslü Romantiklerin Özgün Eserleri

Romantizmde sanata ve süse değer verilirdi. Bu nedenle doğa manzaralarının betimlemeleri, mecazlar, benzetme gibi öğeler çok önemli bir yere sahipti. Sanatçının serbest bırakıldığı bu akımda lirik şiir ön plana çıkmıştır. Romantizm akımının en önemli edebi eserleri ise roman türlerinden oluşur. İlk olarak Almanya’da ortaya çıkan romantizm akımı, daha sonra İngiltere’de rağbet görmüştür. Bu akımın kuralları ise Fransa’da belirlenmiştir. Oradan ise tüm Avrupa’ya yayılmıştır.

Türk Edebiyatında Romantizm Akımının Etkileri

Tüm dünya kendisini romantizmin etkisine bırakırken Türk edebiyatında durağanlık olmazdı. Ülkemizde romantizm akımının etkisiyle kaleme alınan pek çok eser vardır. Romantizm akımının tiyatrodaki temsilcisi Abdülhak Hamit olmuştur. Şiirlerde romantizm akımının öncüsü ise Recaizade Mahmut Ekrem olmuştur. Ahmet Mithat, ilk romanlarıyla bu akıma öncülük ederken Namık Kemal ise roman ve tiyatrolarıyla romantizm akımının etkisinde eserler kaleme almıştır.

Romantizm akımı, Almanya’da daha çok Goethe ve Schiller ile temsil edilmiştir. Bu akım, İngiltere’de kendisine Golcüler adını veren grup ile ilk olarak yer bulmuştur. Golcülerin en ünlüleri ise Coleridge ve Wordsworth’tır.

Peki siz, romantizm akımının eserlerini seviyor musunuz? Yorumda hep birlikte yorumlayalım!

İlginizi Çekebilir: Gerçekçiyseniz Realizm Akımını Çok Seveceksiniz

Paylaş:

Yorum yap

E mail adresiniz yayınlanmayacaktır. *

İlginizi Çekebilir...
Destan Ne Demek? Farsça asıllı olan destan, Yunanca epos şiirinin…
loader