Eş Anlamlı Kelimeler: Türkçe Dilinin Renkli Dünyası

 • Ana Sayfa
 • Eş Anlamlı Kelimeler: Türkçe Dilinin Renkli Dünyası
Eş Anlamlı Kelimeler: Türkçe Dilinin Renkli Dünyası

Eş Anlamlı Kelimeler: Türkçe Dilinin Renkli Dünyası

Bugün sizlerle Türkçe dilinin renkli dünyasına bir yolculuk yapmaya hazırlanıyoruz. Dilimizde zengin bir kelime hazinesi bulunuyor ve her kelimenin kendine özgü bir anlamı var. Ancak bazen bir kelimenin ifade ettiği anlamı farklılaştırmak, vurgu yapmak veya metni daha akıcı hale getirmek için eş anlamlı kelimelerden yararlanırız. Eş anlamlılar, yazılı ve sözlü iletişimde metni daha zengin ve etkileyici kılarak ifade kabiliyetimizi artırır.

Bu makalede, Türkçe dilinin eş anlamlı kavramına bir adım atacak ve günlük hayatımızda sık sık kullandığımız bazı kelime çiftlerini inceleyeceğiz. Hazırsanız, dilimizin renkli dünyasına birlikte dalalım!

Eş Anlamlı Kelimeler Nedir?

Her dilde olduğu gibi Türkçe’de de eş anlamlı kelimeler bulunur. Eş anlamlılar, anlam bakımından birbirine benzer veya aynı olan kelimelerdir. Bu kelimeler, metni çeşitlendirmek, ifadeyi vurgulamak veya anlamı netleştirmek amacıyla kullanılır. Dilimizde bir kelimenin birden fazla eş anlamlısı olabilir ve bu durum ifade edilen cümleye veya metne göre değişebilir.

Eş Anlamlı Kelimelerin Örnekleri

 • Büyük eş anlamlısı – Kocaman: “Evimizin bahçesinde kocaman bir ağaç var.”
 • Sevgi eş anlamlısı – Aşk: “Onun sevgisi kalbimi ısıtıyor.”
 • Güzel eş anlamlısı – Hoş: “Bu tablo gerçekten güzel bir sanat eseri.”
 • Yavaş eş anlamlısı – Ağır: “Trafik nedeniyle ilerlememiz çok yavaş oldu.”

Eş Anlamlı Kelimelerin Cümle İçinde Kullanımı

Eş anlamlı kelimeleri cümle içinde doğru bir şekilde kullanmak, dilin zenginliğini ve ifade gücünü artırır. Ancak her eş anlamlı kelime, her cümleye uygun olmayabilir. Aynı zamanda, cümlenin anlamını değiştirmeden ve akıcılığı bozmadan eş anlamlı kelimeleri seçmek önemlidir. Örneklerimize bakalım:

 • Eski: “Babamın eski araba koleksiyonu çok değerli.”
 • Antika: “Bu antika mobilyalar, tarihi bir değere sahip.”

Her iki cümlede de “eski” kelimesi yerine “antika” kelimesi kullanılabilir. Ancak, cümlenin genel anlamını ve vurgusunu göz önünde bulundurarak doğru kelimeyi seçmek önemlidir.

Sık Kullanılan Eş Anlamlı Kelimeler

Türkçe dilinde sık sık karşılaşılan ve kullanılan eş anlamlı kelimeler şunlardır:

 • Abece eş anlamlısı – Alfabe
 • Abide eş anlamlısı – Anıt, eser, estelik, kaynak
 • Acele eş anlamlısı – Çabuk
 • Acemi eş anlamlısı – Beceriksiz, toy, bilgiszi, çaylak
 • Ad eş anlamlısı – İsim
 • Adalet eş anlamlısı – Eşitlik, hak, doğruluk
 • Adet eş anlamlısı – Tane
 • Affetmek eş anlamlısı – Mazur görmek, hoş görmek, bağışlamak
 • Ak eş anlamlısı – Beyaz
 • Akıl eş anlamlısı – Bellek, beyin
 • Akıllı eş anlamlısı – Zeki, ihtiyatlı, uslu, fikirli
 • Akraba eş anlamlısı – Hısım
 • Al eş anlamlısı – Kırmızı
 • Alem eş anlamlısı – Cihan
 • Alfabe eş anlamlısı – Abece
 • Ama eş anlamlısı – Fakat
 • Amaç eş anlamlısı – Maksat, gaye, hedef, misyon
 • Anı eş anlamlısı – Hatıra
 • Anıt eş anlamlısı – Abide
 • Anlam eş anlamlısı – Mana, meal, mazmun
 • Anne eş anlamlısı – Ana, valide
 • Ant eş anlamlısı – Yemin
 • Araç eş anlamlısı – Taşıt, vasıta
 • Armağan eş anlamlısı – Hediye
 • Arzu eş anlamlısı – İstek, dilek
 • Aş eş anlamlısı – Yemek, ekmek, taam, gıda
 • Asır eş anlamlısı – Yüzyıl
 • Asker eş anlamlısı – Er
 • At eş anlamlısı – Beygir
 • Ayakkabı eş anlamlısı – Pabuç, kundura, başmak
 • Bağımsızlık eş anlamlısı – Hürriyet
 • Barış eş anlamlısı – Sulh, musalaha, hazar
 • Baş eş anlamlısı – Esas, kafa, temel, zihniyet
 • Basit eş anlamlısı – Kolay, sıradan, yalın
 • Baytar eş anlamlısı – Veteriner hekim
 • Beceri eş anlamlısı – Yetenek, kabiliyet, hüner, el çabukluğu
 • Bellek eş anlamlısı – Hafıza
 • Berrak eş anlamlısı – Duru, say
 • Besin eş anlamlısı – Gıda
 • Beyaz eş anlamlısı – Ak
 • Biçim eş anlamlısı – Form, şekil
 • Bilim eş anlamlısı – İlim
 • Bina eş anlamlısı – İnşaat, yapı
 • Bina eş anlamlısı – İnşaat, yapı
 • Birey eş anlamlısı – Kişi, fert
 • Bolluk eş anlamlısı – Bereket, refah, verimlilik
 • Buluş eş anlamlısı – İcat
 • Bütün eş anlamlısı – Tam
 • Büyük eş anlamlısı – Kocaman, devasa, muazzam, iri
 • Çaba eş anlamlısı – Gayret
 • Çabuk eş anlamlısı – Hızlı, süratlı
 • Çağdaş eş anlamlısı – Asri, modern, uygar
 • Çağrı eş anlamlısı – Davet
 • Çare eş anlamlısı – Deva
 • Cehalet eş anlamlısı – Bilgisizlik, bilmezlik
 • Çeşit eş anlamlısı – Cins, tür, nev, soy, türlü, bölüm
 • Cesur eş anlamlısı – Yürekli
 • Cevap eş anlamlısı – Yanıt
 • Cılız eş anlamlısı – Önemsiz, değersiz, basit, sıska
 • Cimri eş anlamlısı – Bitli, eli sıkı, ekti, hasis, kısmık, kibritçi, mıhsıtçı, nekes, pinti
 • Cins eş anlamlısı – Tür, çeşit, zümre
 • Cömert eş anlamlısı – Bonkör, eli açık
 • Cümle eş anlamlısı – Tümce
 • Daha eş anlamlısı – Henüz, artık
 • Daim eş anlamlısı – Sürekli, daima
 • Dargın eş anlamlısı – Kırgın, üzgün, küs
 • Davet eş anlamlısı – Çağrı
 • Değerli eş anlamlısı – Kıymetli, güvenilir
 • Delil eş anlamlısı – Kanıt
 • Deneyim eş anlamlısı – Tecrübe
 • Deniz eş anlamlısı – Derya
 • Deprem eş anlamlısı – Zelzele
 • Derslik eş anlamlısı – Sınıf, dershane
 • Derya eş anlamlısı – Deniz
 • Detay eş anlamlısı – Teferruat, ayrıntı
 • Dil eş anlamlısı – Lisan
 • Dilek eş anlamlısı – Temenni, istek, arzu
 • Dize eş anlamlısı – Mısra
 • Doğa eş anlamlısı – Tabiat
 • Doktor eş anlamlısı – Tabip, hekim
 • Dolu eş anlamlısı – Yüklü
 • Dost eş anlamlısı – Arkadaş
 • Dünya eş anlamlısı – Cihan
 • Duru eş anlamlısı – Berrak
 • Durum eş anlamlısı – Hal, konum, davranış, görünüş
 • Düş eş anlamlısı – Rüya
 • Düşman eş anlamlısı – Hasım
 • Düşünce eş anlamlısı – Fikir
 • Duygu eş anlamlısı – Sezgi
 • Duyuru eş anlamlısı – İlan, anons
 • Ek eş anlamlısı – İlave
 • Eksik eş anlamlısı – Noksan, az
 • El eş anlamlısı – Yabancı
 • Elbise eş anlamlısı – Kıyafet
 • Emniyet eş anlamlısı – Güven
 • Ender eş anlamlısı – Nadir, nadide
 • Endişe eş anlamlısı – Tasa, kaygı, korku, düşünce, kuşku
 • Eşek eş anlamlısı – Merkep
 • Eser eş anlamlısı – Yapıt
 • Esir eş anlamlısı – Köle, tutsak
 • Espri eş anlamlısı – Şaka
 • Ev eş anlamlısı – Aile, beyit, hane, konut, mekan, ocak, soy, sülale
 • Evvel eş anlamlısı – Önce, önceki
 • Fakir eş anlamlısı – Yoksul, Fukara
 • Farklı eş anlamlısı – Bambaşka, apayrı, değişik
 • Fayda eş anlamlısı – Yarar
 • Faydalı eş anlamlısı – Hayır, iyilik, yardım
 • Fert eş anlamlısı – Birey
 • Fikir eş anlamlısı – Düşünce, ide
 • Gaye eş anlamlısı – Amaç, hedef
 • Gayret eş anlamlısı – Çaba, ceht, efor
 • Gemi eş anlamlısı – Vapur
 • Geniş eş anlamlısı – Enli, Ferah
 • Gerçek eş anlamlısı – Hakiki, asıl
 • Gereksinim eş anlamlısı – İhtiyaç
 • Gezi eş anlamlısı – Yolculuk
 • Gibi eş anlamlısı – Benzeri, az çok, gibisi, yaklaşık olarak, imişçesine, benzer şekilde, kadar, üzere
 • Gıda eş anlamlısı – Besin
 • Giysi eş anlamlısı – Kıyafet
 • Gizem eş anlamlısı – Sır
 • Gökyüzü eş anlamlısı – Sema
 • Gölge eş anlamlısı – Saye, hayal, hayalet
 • Görev eş anlamlısı – Vazife, işlev, misyon, fonksiyon
 • Güç eş anlamlısı – Ağır, kuvvet, takat, efor, zor
 • Güçlü eş anlamlısı – Kuvvetli
 • Gülünç eş anlamlısı – Komik, matrak, eğlenceli
 • Güven eş anlamlısı – İtimat
 • Güvenli eş anlamlısı – Emniyetli, emin
 • Güz eş anlamlısı – Sonbahar
 • Güzel eş anlamlısı – Hoş, çekici, cazip, estetik
 • Hadise eş anlamlısı – Olay
 • Hafıza eş anlamlısı – Bellek, hatır, yaddaş
 • Hakikat eş anlamlısı – Gerçek, sahi
 • Hakim eş anlamlısı – Yargıç
 • Halk eş anlamlısı – Ahali, kamu, topluluk
 • Harf eş anlamlısı – İmce
 • Harika eş anlamlısı – Eksiksiz, kusursuz, tam, mükemmel, güzel
 • Harp eş anlamlısı – Savaş
 • Hasret eş anlamlısı – Özlem
 • Hata eş anlamlısı – Yanılgı, yanlış, yanılma, kabahat
 • Hatıra eş anlamlısı – Anı
 • Hayal eş anlamlısı – Düş, görüntü, rüya, serap
 • Hayat eş anlamlısı – Yaşam, ömür
 • Hediye eş anlamlısı – Armağan
 • Hekim eş anlamlısı – Doktor, tabip
 • Hikaye eş anlamlısı – Öykü, olay, epikriz
 • His eş anlamlısı – Duygu, sezgi
 • Hisse eş anlamlısı – Pay
 • Hız eş anlamlısı – Sürat, çabuk
 • Hızlı eş anlamlısı – Çabuk, seri, süratli
 • Hür eş anlamlısı – Özgür
 • Hürriyet eş anlamlısı – Özgürlük
 • İcat eş anlamlısı – Buluş
 • İhtiyaç eş anlamlısı – Gereksinim
 • İhtiyar eş anlamlısı – Yaşlı, kocamış
 • İkaz eş anlamlısı – Uyarı
 • İl eş anlamlısı – Şehir
 • İlan eş anlamlısı – Duyuru
 • İlave eş anlamlısı – Ek
 • İlgi eş anlamlısı – İlişki, alaka
 • İmkan eş anlamlısı – Olanak
 • İmtihan eş anlamlısı – Sınav
 • Irak eş anlamlısı – Uzak
 • İri eş anlamlısı – Büyük
 • Irmak eş anlamlısı – Nehir
 • İş eş anlamlısı – Emek, işçilik
 • İsim eş anlamlısı – Ad
 • Islak eş anlamlısı – Yaş
 • İstek eş anlamlısı – Arzu, dilek, talep
 • İstiklal eş anlamlısı – Bağımsızlık
 • İtibar eş anlamlısı – Saygınlık
 • İtina eş anlamlısı – Özen, ihtimam
 • Kabiliyet eş anlamlısı – Yetenek
 • Kafa eş anlamlısı – Baş, esas, temel
 • Kalp eş anlamlısı – Yürek, gönül, bir şeyin ortası
 • Kanıt eş anlamlısı – Delil, iz, istidlal
 • Kanun eş anlamlısı – Yasa
 • Kara eş anlamlısı – Siyah
 • Karşıt eş anlamlısı – Zıt, aykırı, ayrı
 • Kaygı eş anlamlısı – Endişe, tasa
 • Keder eş anlamlısı – Acı, dert, hüzün
 • Keder eş anlamlısı – Acı, dert, hüzün, ıstırap
 • Kelime eş anlamlısı – Söz, sözcük, lügat
 • Kenar eş anlamlısı – Kıyı, sahil, taraf, yaka, yan
 • Kent eş anlamlısı – Şehir
 • Kibar eş anlamlısı – Centilmen, efendi, görgülü
 • Kılavuz eş anlamlısı – Rehber
 • Kimse eş anlamlısı – Şahıs, kişi, insan
 • Kirli eş anlamlısı – Pis, leke, zararlı, murdar
 • Kırmızı eş anlamlısı – Al
 • Kısmet eş anlamlısı – Talih
 • Kıta eş anlamlısı – Anakara
 • Kıyafet eş anlamlısı – Giysi
 • Kıymet eş anlamlısı – Değer, bedel, önem, paha
 • Kıymetli eş anlamlısı – Değerli
 • Kocaman eş anlamlısı – İri, büyük, hantal, koca
 • Kolay eş anlamlısı – Asan, basit, hafif, emeksiz, zahmetsiz
 • Komik eş anlamlısı – Gülünç
 • Konuk eş anlamlısı – Misafir
 • Konut eş anlamlısı – Ev, aile, hane, ikametgah
 • Korkak eş anlamlısı – Ödlek, ürkek
 • Koşul eş anlamlısı – Şart
 • Kötü eş anlamlısı – Fena
 • Küçük eş anlamlısı – Minik, ufak, cüce, kısa
 • Kural eş anlamlısı – Kaide, nizam
 • Küs eş anlamlısı – Dargın
 • Kuşku eş anlamlısı – Şüphe
 • Kuvvet eş anlamlısı – Güç
 • Laf eş anlamlısı – Söz, lakırtı, kelam
 • Latife eş anlamlısı – Şaka
 • Lider eş anlamlısı – Önder
 • Lisan eş anlamlısı – Dil
 • Macera eş anlamlısı – Serüven
 • Mana eş anlamlısı – Anlam
 • Masal eş anlamlısı – Hikaye, öykü, efsane
 • Matem eş anlamlısı – Yas
 • Medeni eş anlamlısı – Uygar
 • Medeniyet eş anlamlısı – Uygarlık
 • Mekan eş anlamlısı – Yer, nokta, alan
 • Mektep eş anlamlısı – Okul
 • Mektup eş anlamlısı – Name
 • Merasim eş anlamlısı – Tören
 • Mesafe eş anlamlısı – Ara, resmiyet, uzaklık, boşluk
 • Mesele eş anlamlısı – Sorun, zor
 • Meşhur eş anlamlısı – Ünlü, tanınmış
 • Meslek eş anlamlısı – Uğraş
 • Mesut eş anlamlısı – Mutlu, bahtiyar, sevinçli
 • Metot eş anlamlısı – Yöntem
 • Millet eş anlamlısı – Herkes, kavim, ulus
 • Minik eş anlamlısı – Küçük
 • Misafir eş anlamlısı – Konuk
 • Mısra eş anlamlısı – Dize
 • Muallim eş anlamlısı – Öğretmen
 • Mükafat eş anlamlısı – Ödül
 • Müsaade eş anlamlısı – Destur, izin
 • Mutlu eş anlamlısı – Mesut, bahtiyar, berhudar, sevinçli
 • Mutlu eş anlamlısı – Neşeli, sevinçli, memnun
 • Mutluluk eş anlamlısı – Saadet
 • Nam eş anlamlısı – Şan, şöhret, ün
 • Nasihat eş anlamlısı – Öğüt
 • Nazik eş anlamlısı – Kibar
 • Neden eş anlamlısı – Sebep
 • Nefes eş anlamlısı – Soluk
 • Nehir eş anlamlısı – Irmak
 • Nem eş anlamlısı – Rutubet
 • Neşe eş anlamlısı – Sevinç, mutluluk
 • Neşeli eş anlamlısı – Sevinçli
 • Netice eş anlamlısı – Sonuç, belirgi, bulgu
 • Nihayet eş anlamlısı – Sonunda, en sonunda
 • Noksan eş anlamlısı – Az, eksik
 • Ödül eş anlamlısı – Mükafat
 • Öğrenci eş anlamlısı – Okullu, talebe
 • Öğretmen eş anlamlısı – Muallim, muallime
 • Öğüt eş anlamlısı – Nasihat
 • Okul eş anlamlısı – Mektep
 • Olanak eş anlamlısı – Mümkün olmak, olabilirlik, imkan
 • Olay eş anlamlısı – Hadise, vaka
 • Onarım eş anlamlısı – Tamir
 • Önce eş anlamlısı – Evvel
 • Önder eş anlamlısı – Başçı, imam, lider, öncü, rehber, şef
 • Önem eş anlamlısı – Ehemmiyet
 • Öneri eş anlamlısı – Teklif
 • Önlem eş anlamlısı – Tedbir
 • Örnek eş anlamlısı – Mesela, misal
 • Oy eş anlamlısı – Rey
 • Öykü eş anlamlısı – Hikaye
 • Ozan eş anlamlısı – Şair, aşık
 • Özen eş anlamlısı – İtina
 • Özgür eş anlamlısı – Hür
 • Özgürlük eş anlamlısı – Hürriyet
 • Özlem eş anlamlısı – Hasret
 • Pabuç eş anlamlısı – Ayakkabı
 • Pay eş anlamlısı – Hisse
 • Pinti eş anlamlısı – Cimri
 • Pis eş anlamlısı – Kirli, murdar, berduş
 • Rehber eş anlamlısı – Kılavuz
 • Rutubet eş anlamlısı – Nem
 • Rüya eş anlamlısı – Hayal, düş, umut
 • Rüzgar eş anlamlısı – Yel
 • Sağlık eş anlamlısı – Sıhhat, afiyet, esenlik
 • Şahit eş anlamlısı – Tanık
 • Şair eş anlamlısı – Ozan
 • Şans eş anlamlısı – Talih, uğur
 • Şart eş anlamlısı – Koşul, kayıt
 • Savaş eş anlamlısı – Harp, cenk, cidal, mücadele, kavga, uğraşma
 • Sebep eş anlamlısı – Neden
 • Şehir eş anlamlısı – Belde, kent, memleket, ülke, yurt
 • Sema eş anlamlısı – Gök, gökyüzü
 • Sene eş anlamlısı – Yıl
 • Serüven eş anlamlısı – Macera
 • Ses eş anlamlısı – Seda
 • Sevinç eş anlamlısı – Neşe, çoşku, şevk
 • Seyahat eş anlamlısı – Gezmek, yolculuk
 • Sıhhat eş anlamlısı – Sağlık
 • Sınav eş anlamlısı – İmtihan
 • Sınıf eş anlamlısı – Dershane, derslik, klas
 • Sınır eş anlamlısı – Hudut
 • Sır eş anlamlısı – Gizem, yetenek
 • Siyah eş anlamlısı – Kara
 • Soluk eş anlamlısı – Solgun, nefes
 • Sonbahar eş anlamlısı – Hazan, güz
 • Sonuç eş anlamlısı – Netice
 • Soru eş anlamlısı – Sual
 • Soru eş anlamlısı – Sual
 • Söz eş anlamlısı – Laf, kelime, sözcük
 • Sözcük eş anlamlısı – Kelime
 • Sual eş anlamlısı – Soru
 • Sulh eş anlamlısı – Barış
 • Şüphe eş anlamlısı – Kuşku
 • Sürat eş anlamlısı – Hız, çabukluk
 • Surat eş anlamlısı – Yüz
 • Süratli eş anlamlısı – Çabucak, hızlı
 • Tabiat eş anlamlısı – Doğa
 • Talebe eş anlamlısı – Öğrenci
 • Tamir eş anlamlısı – Onarım
 • Tane eş anlamlısı – Adet
 • Tanık eş anlamlısı – Şahit
 • Tartışma eş anlamlısı – Münakaşa
 • Tasa eş anlamlısı – Acı, kaygı, üzüntü, keder
 • Tayyare eş anlamlısı – Uçak
 • Tecrübe eş anlamlısı – Deneyim
 • Teklif eş anlamlısı – Öneri
 • Temiz eş anlamlısı – Pak
 • Tenha eş anlamlısı – Issız
 • Tesadüf eş anlamlısı – Rastlantı
 • Tören eş anlamlısı – Merasim
 • Tren eş anlamlısı – Şimendifer
 • Tümce eş anlamlısı – Cümle
 • Tür eş anlamlısı – Bölüm, cins, çeşit, tip
 • Tutsak eş anlamlısı – Esir, tutuklu, tutuk, köle, kul
 • Uçak eş anlamlısı – Tayyare
 • Uçurum eş anlamlısı – Yamaç
 • Ufak eş anlamlısı – Küçük
 • Ülke eş anlamlısı – Vatan, yurt
 • Ulu eş anlamlısı – Yüce
 • Ulus eş anlamlısı – Millet
 • Us eş anlamlısı – Akıl
 • Uslu eş anlamlısı – Uysal
 • Usta eş anlamlısı – Becerikli, ehil, erhap
 • Utangaç eş anlamlısı – Mahçup
 • Uyarı eş anlamlısı – Haberdarlık
 • Uygar eş anlamlısı – Medeni, çağdaş, modern
 • Uygarlık eş anlamlısı – Medeniyet
 • Uzak eş anlamlısı – Irak
 • Üzgün eş anlamlısı – Hüzünlü, kederli, acılı
 • Üzgün eş anlamlısı – Üzülmüş, üzüntü duymuş, mahzun
 • Uzun eş anlamlısı – Mesafe, ırak
 • Vakit eş anlamlısı – Dönem, zaman
 • Vasıta eş anlamlısı – Araç, taşıt
 • Vatan eş anlamlısı – Yurt
 • Vazife eş anlamlısı – Görev
 • Veteriner eş anlamlısı – Baytar
 • Vilayet eş anlamlısı – İl, valilik
 • Yabancı eş anlamlısı – El, bilinmeyen
 • Yabani eş anlamlısı – Tor, vahşi, yamyam
 • Yanıt eş anlamlısı – Cevap
 • Yanlış eş anlamlısı – Hata, hatalı
 • Yapıt eş anlamlısı – Eser
 • Yarar eş anlamlısı – Fayda
 • Yararlı eş anlamlısı – Faydalı
 • Yargıç eş anlamlısı – Hakim
 • Yaş eş anlamlısı – Islak
 • Yasa eş anlamlısı – Kanun
 • Yaşam eş anlamlısı – Hayat
 • Yaşlı eş anlamlısı – İhtiyar
 • Yaz eş anlamlısı – İlkyaz, mevsim
 • Yel eş anlamlısı – Rüzgar
 • Yemek eş anlamlısı – Aş
 • Yemin eş anlamlısı – Ant
 • Yetenek eş anlamlısı – Kabiliyet
 • Yıl eş anlamlısı – Sene
 • Yoksul eş anlamlısı – Fakir
 • Yol eş anlamlısı – Tarik
 • Yolculuk eş anlamlısı – Gezi, sefer, seyahat
 • Yöntem eş anlamlısı – Metot
 • Yüce eş anlamlısı – Ulvi, ulu, yüksek
 • Yürek eş anlamlısı – Kalp
 • Yurt eş anlamlısı – Vatan
 • Yüz eş anlamlısı – Surat
 • Yüzyıl eş anlamlısı – Asır
 • Zaman eş anlamlısı – Dönem
 • Zarar eş anlamlısı – Ziyan
 • Zayıf eş anlamlısı – Sıska, cılız, çelimsiz, ince
 • Zelzele eş anlamlısı – Deprem, yer sarsıntısı
 • Zengin eş anlamlısı – Bol, çok, gani, gönç, paralı, varlıklı
 • Zirve eş anlamlısı – Doruk
 • Zıt eş anlamlısı – Ayrı, başka, farklı
 • Zor eş anlamlısı – Güç, kuvvet

Eş Anlamlı Kelimelerin Dilimize Katkısı

Eş anlamlı kelimeler, dilimizin ifade kabiliyetini artırır ve metinlerimizi daha akıcı hale getirir. Farklı eş anlamlı kelimeler kullanarak monotonluğu önler ve dilimize renk katarız. Böylece iletişimimiz daha etkili ve çeşitli hale gelir. Aynı zamanda, dilimizdeki eş anlamlı kelimeleri öğrenmek, dil bilgisi ve kelime dağarcığımızı geliştirmeye yardımcı olur.

Eş Anlamlı Kelimelerin Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Eş anlamlı kelimelerin kullanımında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır:

 • Anlam Farklılığı: Eş anlamlı kelimeler arasında bile bazı anlam farklılıkları olabilir. Bu nedenle, doğru kelimeyi seçerken cümlenin bağlamını ve anlamını göz önünde bulundurmak önemlidir.
 • Akıcılığı Bozmamak: Eş anlamlı kelimeleri kullanırken akıcılığı bozmamaya özen göstermeliyiz. Anlamı değiştirmeden ve cümlenin bütünlüğünü koruyarak eş anlamlıları doğru bir şekilde yerleştirmek gerekir.
 • Hedef Kitleye Uygunluk: Eş anlamlı kelimelerin seçiminde hedef kitleyi göz önünde bulundurmak önemlidir. Metnin anlaşılırlığını ve etkileyiciliğini artırmak için hedef kitleye uygun kelimeler tercih edilmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Eş anlamlı kelimeleri öğrenmek için Türkçe sözlüklerden ve dil bilgisi kaynaklarından yararlanabilirsiniz. Ayrıca, bol bol okuyarak ve yazarak kelime dağarcığınızı geliştirebilir ve eş anlamlıları öğrenebilirsiniz.
Eş anlamlı kelimeleri cümle içinde kullanırken anlam farklılıklarına dikkat etmelisiniz. Cümlenin bağlamına uygun ve akıcı bir şekilde eş anlamlıları yerleştirmeye çalışmalısınız.
Eş anlamlı kelimeler, dilimize renk katar ve iletişimimizi daha etkili hale getirir. Metinlerimizi daha akıcı ve çeşitli hale getirerek dilimizin ifade kabiliyetini artırır.
Doğru eş anlamlı kelimeyi seçerken cümlenin bağlamını, anlamını ve hedef kitleyi göz önünde bulundurmalısınız. Anlamı değiştirmeden ve akıcılığı bozmadan eş anlamlıları doğru bir şekilde kullanmaya çalışmalısınız.
Eş anlamlı kelimeler, dilimizin ifade gücünü artırır, metinlerimizi zenginleştirir ve iletişimimizi daha etkili hale getirir. Dilimizin renkli dünyasını kullanarak metinlerimizi daha çeşitli ve akıcı hale getirebiliriz.

Paylaş:

Yorum yap

E mail adresiniz yayınlanmayacaktır. *

İlginizi Çekebilir...
Bu yazıda, Türk halk hikayelerinin unutulmaz kahramanı, halkın sevgilisi Nasrettin…
loader