Arif Nihat Asya Bayrak Şiiri

Arif Nihat Asya Bayrak Şiiri

Arif Nihat Asya Bayrak Şiiri

Bayrak Şiiri

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,
Işık ışık, dalga dalga bayrağım!
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

Sana benim gözümle bakmayanın
Mezarını kazacağım.
Seni selamlamadan uçan kuşun
Yuvasını bozacağım.

Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder…
Gölgende bana da, bana da yer ver.
Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar:
Yurda ay yıldızının ışığı yeter.

Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün
Kızıllığında ısındık;
Dağlardan çöllere düşürdüğü gün
Gölgene sığındık.

Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı;
Barışın güvercini, savaşın kartalı
Yüksek yerlerde açan çiçeğim.
Senin altında doğdum.
Senin dibinde öleceğim.

Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim:
Yer yüzünde yer beğen!
Nereye dikilmek istersen,
Söyle, seni oraya dikeyim!
Arif Nihat Asya

Arif Nihat Asya Bayrak Şiiri İncelemesi

Bayrak Şiiri, Arif Nihat Asya’nın kaleminden çıkan, Türk bayrağının sembolik anlamını ve milli değerlere duyulan derin sevgiyi anlatan etkileyici bir eserdir. Şiir, milli şairin Türk milletine ve vatanına olan bağlılığını, bu bağlılığın sembolü olan bayrak üzerinden dile getirir. Arif Nihat Asya, Türk bayrağını sadece bir renk ve kumaş bütünü olarak değil, aynı zamanda bir destanın, bir milletin özgürlük ve bağımsızlık simgesi olarak ele alır.

Şair, başlangıçta Türk bayrağını “mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü” olarak tanımlar. Bu tanımlama, gökyüzü, beyaz ve kızıl renklerin sembolizmi üzerinden bayrağın kutsallığını vurgular. Bayrak, şehitlerin son örtüsü olarak nitelendirilir, bu da bayrağın milli mücadelelerde ve bağımsızlık savaşlarında şehit olanların sembolü olduğunu ifade eder.

Arif Nihat Asya, Türk bayrağını bir destan olarak görmekte ve bu destanı yazmak için kolları sıvamıştır. Bayrağın dalga dalga ve ışık ışık oluşu, onun destanının güzelliklerini ve parlaklığını simgeler. Şair, bayrağın destanını yazma kararlılığını ifade ederken, aynı zamanda bu destanın daha önce yazılanlardan farksız olmayacağını belirtir.

Şiirin devamında bayrağın kutsallığı vurgulanarak, ona saygısızlık edenlere karşı gösterilen tavır dile getirilir. Bayrağın gölgesinde, yani değerlerine saygı göstermeyenlere, karşı durma kararlılığı ifade edilir. Bayrağın değeri ve anlamı, gökyüzünde dalgalanmasında ve tüm milletin kalbinde yaşamasında yatar.

Arif Nihat Asya’nın, “Senin altında doğdum. Senin dibinde öleceğim.” ifadesi, şairin vatanına ve bayrağına olan sadakatini ve bağlılığını en çarpıcı şekilde dile getirir. Bayrak, şairin tarihini, şerefini, şiirini ve her şeyini simgeler. Bu sembolizm, Arif Nihat Asya’nın eserlerinde sıkça karşılaşılan milli ve manevi değerlere olan derin bağlılığını yansıtan bir örnektir.

Sonuç olarak, Bayrak Şiiri, Arif Nihat Asya’nın milli şuur ve vatan sevgisiyle dolu bir eseridir. Türk milletinin birliği, bağımsızlığı ve özgürlüğüne olan vurgusu, şairin kaleminden etkileyici bir şekilde yansır. Şiir, Türk bayrağının sembolik anlamını vurgulayarak, milli değerlere duyulan derin sevgiyi okuyucuya hissettirir.

Paylaş:

Yorum yap

E mail adresiniz yayınlanmayacaktır. *

İlginizi Çekebilir...
Bu Vatan Kimin? Şiiri Bu vatan toprağın kara bağrında Sıradağlar…
loader